فروش تردمیل خانگی 

فروش تردمیل خانگی 

تنظیم شیب تردمیل: حرکت روی تردمیل شبیه ساز پیاده روی و دو و میدانیست . خرید تردمیل خانگی حالت سر بالایی حرکت سخت تر می شود به همین علت بر روی تردمیل ها از خاصیت شیب استفاده می شود و در برخی از تردمیل ها به صورت دستی حدودا تا 5 درجه و در بعضی دیگر به صورت برقی با استفاده از یک موتور الکتریکی بین 15 تا 25 درجه قابل تنظیم است .

 

UA-9333496-6